Patrimoniul acestei secţii este parte integrantă a patrimoniului Secţiei de Istorie Modernă şi Contemporană. Dacă până în anul 1990, Secţia de istorie a putut să aducă în faţa publicului vizitator valorile pe care le deţinea, după 1990 – când clădirea muzeului a fost afectată din nou de seism (primul seism puternic fiind în 1977) – întregul patrimoniu al secţiei a rămas depozitat, putând fi organizate doar expoziţii temporare (la început, în sala „N. N. Tonitza”, iar după consolidarea unei treimi din clădire – în spaţiile expoziţionale de aici şi pe holul Muzeului colecţiilor, cunoscut şi sub numele de „Casa Sturdza”).

         Din anul 2002, s-au prefigurat noi perspective. În urma demersurilor făcute de conducerea instituţiei, s-au obţinut cîteva spaţii în clădirea de pe strada Republicii nr. 235 unde, s-a stabilit de comun acord cu specialiştii muzeului organizarea a patru expoziţii permanente, ce au fost deschise pentru publicul larg în anul 2004, odată cu împlinirea a 90 de ani de existenţă a muzeului. Astfel, numărul pieselor şi însemnătatea lor (peste 20.000 de piese la Secţia istorie) au condus la ideea de a reda episodic viaţa culturală a Bârladului (secolele XIX, XX, XXI) şi ilustrarea epocii Cuza.

Patrimoniul Secţiei Personalităţi Bârlădene s-a dezvoltat odată cu pregătirea expoziţiei permanente „Bârladul cultural”, moment care a atras o serie de donatori proveniţi din rândul intelectualilor bârlădeni care, prin piesele donate (cărţi, documente, fotografii, piese de artă decorativă etc.), au contribuit totodată şi la creşterea patrimoniului, nu numai la realizarea expoziţiei. Se cuvine să amintesc aici, nume ilustre ale culturii noastre: Raluca Voichiţa Ivaşcu, Corneliu şi Ana Lungu, C. D. Zeletin, Ion Hobana, Cezar Ivănescu, Lucian Vasiliu, Mircea şi Serghei Coloşenco, Vasilian Doboş, Cristian Simionescu, Simion Bogdănescu, Adela Baboi, Olga Rusu, Gica Iuteş, Virgil Chiriac, Rodica Procopiu, dr. Constantin Teodorescu, Sergiu Brandea.

 

Fondul bogat al patrimoniului de la secţie a oferit şi oferă în continuare posibilitatea organizării expoziţiilor temporare, dar constituie, în acelaşi timp, şi o sursă care abundă în mărturii documentare. În acest sens, amintim, selectiv, fondul George Tutoveanu, George Nedelea, Gheorghe Gheorghiu Dej, Octavian Vasile Stoica, Gheorghe Pruteanu, Traian Nicola, Gheorghe Subţirelu, Bulbuc, Balosin, Anton.