În anul 1914, o dată cu înfiinţarea Muzeului judeţului Tutova, s-au pus bazele patrimoniului secţiei de artă cu donaţia a trei picturi din partea băncilor "Moldova de Jos" şi "T. Protopopescu".

                 De la o etapă la alta, patrimoniul secţiei s-a îmbogăţit prin căile cunoscute: transferuri, achiziţii şi mai ales donaţii.

                 Remarcăm donaţiile provenite din partea prof. dr. Ion Chiricuţă (1918-1988) şi dr. Marcel Vainfeld (1917-1990), fii ai Bârladului ale căror colecţii au contribuit la îmbogăţirea patrimoniului cu domenii noi, respectiv artă plastică şi decorativă universală.

                Graţie îmbogăţirii patrimoniului, în anul 1993 s-a deschis Muzeul Colecţiilor de la Casa Sturdza unde publicul vizitator poate vedea colecţiile de:

 - artă comparată dr. Ion Chiricuţa;

 - artă orientală şi extrem orientală dr. Marcel Vainfeld;

 - artă decorativă şi religioasă Vasile Ursăcescu;

 - istorie militară şi medievală Ion Negoescu;

 - pictură Ştefan Constantinescu;

 - fondul Corneliu Baba,donat de dr. Constantin Teodorescu

  - carte de patrimoniu, manuscrise, documente din fondul prof. George Ivaşcu.

                 Toate aceste lucrări au fost repanotate la sediul central al muzeului care s-a redeschis în 2012.

                Remarcăm câteva dintre valorile de patrimoniu clasate în tezaur şi fond existente la secţie, reprezentând bunuri culturale cu valoare deosebită şi excepţională: pictura de şcoală germană, italiană, flamandă şi spaniolă; sculptura românească; sculptura germană, spaniolă, franţuzească; tapiserii flamande şi franţuzeşti; lăzi şi garderobe italiene şi franţuzeşti; garderobe, comode şi pian Biedermeier sec. XIX; kamidana, altar de cult japonez sfârşit sec. XVIII; paravane japoneze sec. XVIII-XIX; ceramică japoneză şi chinezească sec. XVIII-XIX;

icoane şi porţi împărăteşti sec. XVIII-XIX; bijuterii sec. XVII-XIX; picturi din perioada interbelică aparţinând artiştilor: N. Tonitza, Gh. Petrescu, St. Dimitrescu, Th. Pallady, Lucian Grigorescu, Iosif Iser, Francisc Şirato, Dumitru Ghiaţă, Dimitrie Hârlescu, Ion Theodorescu - Sion, Camil Ressu;  pictură contemporană: Corneliu Baba, Al. Ciucurencu, Gh. Vânatoru, Michaela Eleutheriade, Lucia Dem. Bălăcescu, Catul Bogdan, Octav Grigorescu, H. Catargi, Georgeta Naparus, Rodica Lazăr, Angela Popa Brădean, Traian Brădean, D. Hatmanu, C. Piliuţă, Sorin Ilfoveanu, Ion Pacea, Ion Sălişteanu.

 

                Valori de patrimoniu

 

Artă plastică medievală europeană: sculptură (România, Germania, Franţa şi Spania), pictură (Spania, Italia, Germania, Flandra); artă decorativă medievală europeană: mobilier (Franţa, Spania, Italia, România), tapiserii şi alte ţesături (Flandra - Audenarde, Italia, Franţa, România), bijuterii (ateliere sud - dunărene şi central europene), ceramică, porţelan, sticlă, cristal (Germania, Olanda, România, Boemia, hispano - maure), argint şi cositor (România, Cehoslovacia, Austria, Rusia);

 Artă plastică şi decorativă orientală şi extrem orientală: grafică (India, China, Japonia), statuară mică (Japonia, China, Iran), mobilier (Japonia), ţesătură (Japonia), ceramică, porţelan, metal (China, Japonia, Iran, Persia).

 Artă plastică românească perioada interbelică şi contemporană: Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu, Iosif Iser, Francisc Șirato, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu etc.

 Artă populară românească: toate genurile sec. XVIII-XX