Patrimoniu

 Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural mobil sunt:

 Bunuri arheologice și istorico-documentare, precum:

 - descoperirile arheologice terestre, unelte, ceramică, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație și harnașament, arme, însemne funerare, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;
 -  elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;
 - mărturii materiale și documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, științifică, artistică, sportivă sau din alte domenii;
 -  manuscrise, incunabule, cărți rare și cărți vechi, cărți cu valoare bibliofilă;
 - documente și tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărți și alte materiale cartografice;
 - obiecte cu valoare memorialistică;
 - obiecte și documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică:

 

monede, ponduri, decorații, insigne, sigilii, brevete, mărci poştale, drapele și stindarde;
 - piese epigrafice;
 - fotografii, clișee fotografice, filme, înregistrări audio și video;
 - instrumente muzicale;
 - uniforme militare și accesorii ale acestora;
 - obiecte cu valoare tehnică;

Structura patrimoniului pe domenii.

Arheologie

 - Nr. de inventar 10406

 - Tezaur 250 piese

 - Fond 468 piese

 - Nr. FAE 2965

 - Nr. Fotografii 3873

Numismatică

-Nr. Inv. 15617

-Tezaur 1072 piese

-Fond 318

 - În curs de clasare 613

-Nr. FAE 2390

 

-Nr. Fotografii 4581