-Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

-Conferinţe pe teme de istorie-arheologie

-Expoziţii

-Lansări de carte

-Cercetări de teren

-Cercetări arheologice sistematice