Print this page

Supraveghetoare muzeu

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Muzeul ,,Vasile Parvan” Barlad, cu sediul in Barlad, str.Vasile Parvan nr.1, jud.Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Supraveghetoare muzeu, COR 962910,  pe perioada nedeterminata

cu urmatoarele conditii specifice :

-studii medii, cu diploma de absolvire;

Pe langa conditiile specifice de participare la concurs prevazute pentru  post, candidatii trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii generale :

-are cetatenia romana si domiciliul stabil in Romania ;

-cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

-are varsta minima prevazuta de Codul Muncii ;

-indeplineste conditiile de studii si cele specifice pentru ocuparea functiei scoase la concurs ;

-are capacitate deplina de exercitiu ;

-este declarat  apt medical ;

-nu a fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni contra umanitatii , contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea ;

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 04.06.2015, ora 10.00, la sediul Muzeului Vasile Parvan Barlad si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente :

-cerere de inscriere la concurs ;

-copia actului de  identitate ;

-curriculum vitae ;

-copiile diplomelor de studii ;

-copia carnetului de munca (daca este cazul) si/sau adeverinta (revisal) de la ultimul loc de munca;

-cazierul judiciar;

-   fisa medicala care sa ateste starea de sanatate, corespunzatoare;

-recomandare de la ultimul loc de munca.

 

Copiile de pe actele solicitate pentru dosarul de inscriere se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau copii legalizate.

Lipsa oricarui document solicitat, duce la respingerea dosarului.

Concursul consta in proba scrisa, proba orala si proba practica. 

Desfasurarea concursului :

•04.06.2015, ora 10.00 – incheierea etapei de depunere dosare ;

•04.06.2015 – verificare dosare ;

•04.06.2015, ora 16.00 – afisare rezultate verificare dosare ;

•05.06.2015, ora 10.00 – depunere contestatii in urma verificarii dosarelor ;

•05.06.2015, ora 16.00 – afisare rezultate contestatie dosare ;

•08.06.2015, ora 09.00 – proba scrisa ;

•08.06.2015, ora 16.00 – afisare rezultate proba scrisa ;

•09.06.2015, ora 09.00 – examen oral ;

•09.06.2015, ora 14.00 – afisare rezultate examen oral ;

•10.06.2015, ora 08.30 – proba practica ;

•10.06.2015, ora 16.00–  afisare rezultate finale ;

•11.06.2015, ora 14.00 – depunere contestatii ;

•12.06.2015, ora 16.00 - afisare rezultate contestatie ;

 

Notarea se face cu un numar de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea concursului, candidatul trebuie sa obtina minim 50 de puncte pentru fiecare etapa. Participarea la etapa ulterioara este conditionata de obtinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioara .

Relatii suplimentare se pot obtine de Luni pana Vineri intre orele 8.00-16.00 la sediul muzeului, telefon 0235.421691.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS – Post supraveghetoare muzeu

1.Corina Nicolescu, “Muzeografie generala – Cauze generale ale degradarii bunurilor culturale”, pag.44-57;

2.“Acta Musei Tutovensis” nr. IX-X, pag.9-17;

3.Aurel Moldoveanu, 2003, “Conservarea preventiva a bunurilor culturale”, cap.II – Degradarea bunurilor culturale, pag.8-26, cap.VI - Poluarea - pag.144-150, cap. VII – Organizarea expozitiilor - pag. 151-173, cap. VIII – Depozitarea bunurilor culturale - pag.174-221, cap. IX – Manipularea si miscarea, ambalarea si transportul bunurilor culturale - pag. 222-233, cap. X – Uzura functionala - pag. 234-247, cap. XII – Asigurarea securitatii bunurilor culturale impotriva tentativelor de sustragere si a focarelor de incendii-pag.265-316;

4.Dumitru Ivanescu, “Alexandru Ioan Cuza in constiinta posteritatii”, pag.14-39;

5.Constantin C. Giurescu, “Viata si opera lui Cuza Voda”, pag. 58-70;

6.Legea 22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor.

Bibliografia poate fi consultata la sediul institutiei din strada Vasile Parvan, nr.1.

 

 

Read 2749 times