Print this page

Tâmplar universal II

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ANUNŢ

 

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  tâmplar universal II la Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad

 

Nr. Crt.

NUMELE şi PRENUMELE

ADMIS / RESPINS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1

FOCŞA MILUŢĂ

ADMIS

-

2

POPA MARIAN

RESPINS

Nu îndeplineşte cerinţele din punct de vedere al studiilor şi a  vechimii în specialitatea studiilor

3

MANEA VASILE

RESPINS

 Nu îndeplineşte cerinţa în ceea ce priveşte nivelul studiilor

 

Afişat astăzi 18.11.2016, ora 16.00 la sediul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune pâna în data de 21.11.2016, ora 16.00 la sediul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad- la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 22.11.2016 ora 16.00 la sediul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad.

                                     

 

 

Director                                                     Compartiment Resurse Umane                  

Mircea Mamalăucă                                    Ec. Petrea Mirabela

 

Read 10210 times