Print this page

Muzeograf 1A

Rate this item
(0 votes)

 

LISTA 

privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru promovarea în grad/ treaptă profesională pentru funcţia de MUZEOGRAF GRAD IA, la Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad, din data de 14.03.2018

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

TOTAL

punctaj  obţinut

REZULTAT

ADMIS / RESPINS

1

OANCĂ MIRCEA

100

ADMIS

2

VÎNTDEVARĂ DUMITRU CIPRIAN

100

ADMIS

  

Lista a fost afişată astăzi, 14.03.2018, ora 13.00, la sediul Muzeului Vasile Pârvan din Bâr

 

COMISIA DE CONCURS: 

         PREŞEDINTE:                                        MEMBRI:

 

         Grecu Albert Gabriel                                Lazanu Ciprian Cătălin

                                                                         Antoniu Marian

 

 

 

 

ANUNŢ

 

  Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014 şi conform dispoziţiei nr. 62/2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui organizează concurs pentru promovarea în grad/ treaptă profesională superioară pentru postul de muzeograf- grad IA- perioadă nedeterminată.

 

Informaţii examen:

Tip examen: promovare în grad/treaptă profesională superioară;

Examenul constă în: probă scrisă.

Data de susţinere a probei scrise: 14.03.2018, ora 09.00;

Locaţia de desfăşurare : Muzeul Vasile Pârvan.

        

         Observaţii suplimentare:

Dosarele de înscriere se depun până la data de 09.03.2018, ora 12.00 la Compartimentul Financiar Contabilitate şi Resurse Umane al instituţiei din str. Vasile Pârvan, nr.1 și vor conține:

- formular de înscriere la concurs (formular tipizat*);

- copia actului de identitate;

- copia rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

- adeverinţă eliberată de Compartimentul Financiar- Contabilitate şi Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează;

Bibliografie:

 1. 1.     Radu Florescu, Bazele muzeologiei, 1994;
 2. 2.     Ioan Opriş, Transmuzeograpfia, 2003;
 3. 3.     Aurel Moldoveanu, Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale, 2003;
 4. 4.     Gheorghe Lazarovici, Dorel Micle, Arheologia informatizată, 2001;
 5. 5.     Attila Laszlo, Introducere în arheologie, 2006;
 6. 6.     Revista Perseus nr. 1,2,3,4,5,6. 

Notă: Bibliografia poate fi consultată la sediul instituţiei din strada Vasile Pârvan, nr.1.

Etapele de desfăşurare a concursului sunt:

 • 09.03.2018, ora 12.00- încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 09.03.2018, ora 14.00- afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 09.03.2018, ora 14.00-12.03.2018, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 12.03.2018, ora 16.00- afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 14.03.2018, ora 09.00- proba scrisă;
 • 14.03.2018, ora 13.00 – afişare rezultate proba scrisă;
 • 14.03.2018, ora 13.00-  15.03.2018, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 15.03.2018, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei scrise; 

 

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţina minim 50 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

  

DIRECTOR,

MIRCEA MAMALAUCĂ* Formularul de înscriere la concurs se găseşte la Compartimentul Finaciar Contabilitate şi Resurse Umane a Muzeului

Read 1113 times Last modified on Vineri, 16 Martie 2018 06:18